ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดวงโฟคล์ซอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดวงโฟคล์ซอง

o เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4- 20 ก.ค. 2561
o ส่ง Demo เพื่อคัดเลือก 23-25 ก.ค. 2561 (เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้ 1 เพลง)
o ประกาศผลวงที่ผ่านเข้ารอบ 31 ก.ค. 2561 โดยจะคัดเลือก
ประเภทละ 5 วงเพื่อแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ
o ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 8 ส.ค. 2561 เริ่ม เวลา 14.30 - 16.30 น

ประเภทการแข่งขัน
- ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ .... ในกรณีนักเรียน ม.ต้น รวมวงกับ ม.ปลาย ให้ลงแข่งขันรุ่น ม.ปลาย

รางวัล
o รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อม เกียรติยศ
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 800 บาท พร้อมเกียรติยศ
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 600 บาท พร้อมเกียรติยศ
o รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร

รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม:
https://drive.google.com/file/d/1C82c1eqyKcvfQ24n6el3Nl0309JGTrfv/view?usp=sharing

หรือติดต่อสอบถามรับใบสมัครและส่ง Demo ได้ที่


ครู สุทธิพงษ์ คำยุทา ที่ห้อง 122 (ห้องวงโยธวาทิต)
โทร 097-0877234 Line ID: smartconduc

แก้ไขล่าสุด - วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:55 น.