ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
การประกวดเฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น PS GOT TALENT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดเฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น

โดยไม่จำกัด ประเภทของโชว์ เพศ ระดับชั้น จำนวน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 - 20 ก.ค. 2561
ส่งวิดีทัศน์ผลงาน วันที่ 23 -25 ก.ค. 2561

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 1,200 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท
รางวัล ชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 800 บาท
ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ 10 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

รายละเอียดการประกวด เพิ่มเติม:
https://drive.google.com/…/11SlEazJ0w3HS2Ihw5xy3_KQsE…/view…

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูชลดา โกสวัสดิ์ โทร. 083-007-8023 หรือห้องกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

แก้ไขล่าสุด - วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:59 น.