ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 ตำแหน่ง สุวิชา สอนเชื้อจีน 67
2 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ สุวิชา สอนเชื้อจีน 108
3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 198
4 กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 201
5 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง สุวิชา สอนเชื้อจีน 1074
6 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1524
7 ประกาศผลการเปิดซองประมูลราคาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม ประจำปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 372
8 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุวิชา สอนเชื้อจีน 243
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุวิชา สอนเชื้อจีน 234
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม สุวิชา สอนเชื้อจีน 1221
11 ระบบพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1189
12 ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1376
13 ประกาศกำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 585
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 5845
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 856
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3054
17 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1362
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 194
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สุวิชา สอนเชื้อจีน 200
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการทักษะชีวิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 165
 
หน้า 1 จาก 14