ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวนักเรียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 323
2 การประกวดเฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น PS GOT TALENT สุวิชา สอนเชื้อจีน 63
3 เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดวงโฟคล์ซอง สุวิชา สอนเชื้อจีน 42
4 แจ้งลงทะเบียนชุมนุม รอบ2 (รอบสุดท้าย) เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 246
5 ลงทะเบียนออนไลน์ กิจกรรมชุมนุม สุวิชา สอนเชื้อจีน 1021
6 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 4558
7 ประกาศรายชื่อการจัดห้องม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1668
8 รับสมัครนักเรียนที่สนใจ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ รุ่นที่ 58 กับ AFS Thailand สุวิชา สอนเชื้อจีน 2993
9 ตารางเรียนยกระดับความรู้ด้านวิชาการ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2642
10 แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 724
11 แจ้งเปิดระบบตรวจสอบผลการเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 1263
12 แจ้งกำหนดการ และนัดหมาย กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิทเศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 337
13 แจ้งการตรวจสอบผล 0, ร จากการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 754
14 ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3357
15 ประกาศผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2742
16 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 4792
17 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3359
18 กำหนดการและการแข่งขัน วันสุนทรภู่ ปี60 สุวิชา สอนเชื้อจีน 757
19 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 7618
20 ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 998
 
หน้า 1 จาก 6