ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครู


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา เข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สุวิชา สอนเชื้อจีน 159
2 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 สุวิชา สอนเชื้อจีน 899
3 เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณจินดา(ตุ๊) ทิมประเสริฐ สุวิชา สอนเชื้อจีน 939
4 กำหนดการวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2240
5 กำหนดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2956
6 ฎีกาผ้าป่าการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 9458
7 เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนโครงการ EP/MEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 4386
8 ขอเรียนเชิญครูทุกท่านร่วมรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1789
9 แจ้งครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ ฏีกาผ้าป่าการศึกษา ปี 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3226
10 ขอเชิญคณะครูร่วมงาน "มุทิตาคารวะ รดน้ำ ดำหัว กราบขอบพระคุณครู" ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2633
11 เอกสารเพลงเรือยุติธรรมชุมชน สุวิชา สอนเชื้อจีน 2431
12 เอกสารบทเพลงเรือ ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2454
13 ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมชุมนุม ครูศักดา จารัตน์ 33610
14 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 5 โดยครูสุภา พงษ์ชีพ ครูศักดา จารัตน์ 35200
15 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ครูศักดา จารัตน์ 2584
16 ดาวน์โหลด ฎีกาผ้าป่าการศึกษา 2555 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 18392
17 แจ้งการใช้งานระบบ ศูนย์ข้อมูลรูปภาพของโรงเรียน ครูศักดา จารัตน์ 2508
18 แจ้งวิธีการขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์โรงเรียน ครูศักดา จารัตน์ 2361