ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมจิตอาสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2618
2 กิจกรรมจิตอาสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2476
3 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้น ม.4 ครั้งที่ 2 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1757
4 เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้น ม.4 ทุกห้องเรียน ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1660
5 ภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1883
6 เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมประชุม สุวิชา สอนเชื้อจีน 833
7 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1029
8 ภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุวิชา สอนเชื้อจีน 926
9 เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุวิชา สอนเชื้อจีน 890
10 ภาพการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 622
11 ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียน ม.2 ม.5 ม.6 ประชุม ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 4409
12 กิจกรรมจิตอาสา เครือข่ายผู้ปกครอง ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3972
13 เชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฟังการบรรยาย แนะแนวการศึกษา สุวิชา สอนเชื้อจีน 2387
14 เชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม "การเลี้ยงลูกอย่างไรถึงจะเป็นคนดี อยู่ได้ในสังคม อย่างมีความสุข" สุวิชา สอนเชื้อจีน 2681
15 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง "พฤติกรรมวัยรุ่นและการดูแล" สุวิชา สอนเชื้อจีน 2823
16 เชิญร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ครูศักดา จารัตน์ 2607